تقدیر درسا دارو از تلاش گران شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد

شرکت درسا دارو از همراهی و همدلی سرپرستان فروش و فروشندگان شرکت شفا آراد تقدیر نمود. در همایش سالانه سرپرستان فروش و فروشندگان شرکت دارو بهداشت شفا آراد که در تاریخ 12 دی ماه 98 در جزیره کیش برگزار شد، از زحمات ارزشمند مراکز و فروشندگان برتر آن شرکت در زمینه فروش هدفمند داروهای درسا دارو تقدیر گردید.