کرونا ویروس (covid19) ، آنفولانزا یا سرما خوردگی

ویژگی ها

کرونا ویروس

آنفولانزا

سرماخوردگی

سرعت شیوع

تدریجی

ناگهانی

تدریجی

تب

شایع (90%) کمتر از 40 درجه سانتیگراد

شایع بیشتر از 40 درجه سانتیگراد

نادر کمتر از 40 درجه سانتیگراد

لرز

نادر ، خفیف

شایع ، شدید

نادر با شدت متوسط

سردرد

نادر (7%)

خیلی شایع

نادر

سرفه

شایع (60%) ، خشک

شایع ، مرطوب

نادر ، خشک

گلودرد

نادر (20%)

شایع

شایع

درد عضلانی

نسبتا نادر (30%)

خیلی شایع

نادر

احساس خستگی

شایع (70%) با شدت متوسط

خیلی شایع ، شدید

نادر ، خفیف

آبریزش بینی

بسیار نادر

نادر

خیلی شایع

احساس گرفتگی بینی

نسبتا شایع

نادر

خیلی شایع

عطسه

بسیار نادر

بسیار نادر

خیلی شایع

احساس ناراحتی در قفسه سینه

شایع و شدید

با شیوع و شدت متوسط

نادر و خفیف

بی اشتهایی

نسبتا شایع (40%)

شایع

نسبتا شایع

شکم درد

نادر(3%)

نادر

خیلی نادر

تهوع و استفراغ

نادر (کمتر از 10%)

نسبتا شایع (25%)

خیلی نادر

اسهال

نادر (10%)

نسبتا شایع (25%)

معمولا عارض نمی شود

تاثیر عوامل زمینه ساز

کاملا موثر

کاملا موثر

نه چندان موثر