اهمیت مصرف ویتامین D در دیابت تیپ ۲ | قرص ویتامین دی بن فرول

بر اساس جدیدترین مطالعات محققان غدد درون ریز اروپا ارتباط مستقیمی بین سطح پایین ویتامین D در خون و ابتلا به دیابت تیپ ۲ وجود دارد.

علت ابتلا به دیابت تیپ ۲ در ۶۰ درصد از بیماران اختلال عملکرد سلول های بتا در لوزالمعده می باشد.

سلول های بتا در ترشح انسولین نقش دارند.

۴۰ درصد افراد نیز به علت الگوی غذایی نامناسب، سبک زندگی پر استرس و عدم تحرک کافی به دیابت تیپ ۲ مبتلا می شوند.

چگونه ویتامین D بر ترشح انسولین تاثیر می‌گذارد ؟

1 - ویتامین D بعد از ورود به سلول های بتا و وصل کردن تعداد زیادی از گیرنده های مسئول فعال کردن ژن انسولین، سنتز انسولین را افزایش می دهند.

2 - ویتامین D به سلولهای بتای فرد مبتلا به دیابت کمک می‌کند که در اثر سایتوکاین هایی (دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی محلول در آب هستند و بیشتر در پاسخ به یک تحریک ترشح می‌شوند و وظیفه انتقال پیام بین سلول ها را برعهده دارند) که توسط سیستم ایمنی بدن تولید می‌شود به تدریج از بین نروند.

چگونه ویتامین D می تواند تحریک پذیری گیرندههای انسولین را بهبود ببخشد؟

1 - ویتامین D محرک گیرنده هایی است که بر تحریک پذیری انسولین تاثیر می گذارند و با یک فرآیند فیزیولوژیکی پیچیده باعث افزایش تعداد گیرنده های انسولین کلی موجود در بدن می شود.

2 - ویتامین D با فعال کردن گیرنده های تنظیم متابولیسم اسیدهای چرب در ماهیچه و بدن حساسیت به انسولین را بهبود می‌بخشد.

3 - ارتباط مستقیمی بین ویتامین D و ترشح کلسیم وجود دارد و حضور کلسیم کافی باعث جذب انسولین و گلوکز میشود به همین دلیل بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می بایست مراقب باشند تا میزان ویتامین D خون آنها همواره در سطح کافی باشد.

به این منظور توصیه میشود روزانه یک عدد قرص ویتامین D بُن فرول اول ۲۰۰۰ واحدی مصرف کنند.

منبع  :

- Health Line (July26,2019)
- American Diabets Association

اصل مقاله را از ایـــــنجا دانلود کنید