بازدید آقای دکتر ستاری معاون علم و فن آوری رئیس جمهور از برج فن آوری طرشت

آقای دکتر ستاری،معاون محترم علم و فن آوری رئیس جمهور، در مراسم افتتاح برج فن آوری طرشت، از شرکت دانش بنیان درسا دارو بازدید نمودند.
در این مراسم که در روز سه شنبه، 8 تیر1400 برگزار شد، پروژه های نوآورانه شرکت درسا دارو در زمینه خودکفایی تامین مواد اولیه دارویی و داروهای حیاتی معرفی شدند.
نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت با تشریح پروژه های درسا دارو در خوداتکایی صنعت داروسازی کشور، اهمیت حمایت معاونت فن آوری ر یاست جمهوری را در تحقق اهداف شرکت های دانش بنیان در راستای ارتقای نظام سلامت یادآور شدند.