شرکت درسادارو در هفدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران حضوری فعال داشت.

شرکت درسا دارو به عنوان اولین تولیدکننده مکمل ید دار برای دوران بارداری و شیردهی در ایران (قرص یدوفولیک) در هفدهمین کنگره زنان و مامایی ایران حضوری فعال داشت و جدیدترین مکمل پریناتال خود  (قرص آی ویتا) را به متخصصین زنان و زایمان کشور معرفی نمود.

در این همایش سالانه که پس از 2 سال وقفه به علت پاندمی Covid-19  ، از تاریخ 15 تا 18 آذر 1401 در هتل المپیک تهران برگزار شد، بیش از 1500 نفر از متخصصین زنان و زایمان و مامایی کشور با جدیدترین یافته های علمی و روش های نوین درمانی در حوزه تخصصی خود آشنا شدند.

فرمولاسیون اختصاصی و منطبق با نیازهای تغذیه ای بانوان ایرانی قرص پریناتال آی ویتا که برگرفته از مطالعه گسترده کشوری بر روی تغذیه بانوان ایرانی در دوران بارداری و شیردهی می باشد، مورد استقبال بسیار خوبی از جانب متخصصین زنان و زایمان قرار گرفت.