متوپرولول تارترات

گروه درمانی :

نام ژنریک : متوپرولول تارترات

نام تجاری :  _

شکل دارویی : قرص 50 میلی گرم

گروه دارویی : قلبی-عروقی (بتا بلاکر اختصاصی)

موارد مصرف : درمان آنژین صدری مزمن، کنترل پرفشاری خون و پیشگیری از انفارکتوس میوکارد

بسته بندی : جعبه حاوی 10  بلیستر 10 عددی