اپولی رک ®

گروه درمانی :

 

نام ژنریک : اريتروپوئتين
نام تجاری : اپولی رک ®
شکل دارویی :
اریتروپویتین برای مصارف بالینی با تکنولوژی DNA نوترکیب تولید می شود. این فراورده به صورت سرنگ و حاوی مایع استریل بی رنگ وشفاف است که جهت تزریق زیر جلدی به کار می رود.
مكانيسم اثر : محرک خون سازي
مواردمصرف دارو:
1. درمان کم خونی در بیماران دارای نارسایی کلیوی مزمن
2. درمان کم خونی در بیماران آلوده به HIV تحت درمان با زیدوویدین
3. درمان کم خونی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
4. به منظور کاهش احتیاج به انتقال خون آلوژنیک در بیماران تحت عمل جراحی

لازم به ذکر است که ماده موثره این دارو در کشور اتریش و در شرایط GMP اروپا تولید میگردد و سایت پلی مون اتریش دارای GMP کشور اتریش نیز میباشد و همچنین وزارت محترم بهداشت ایران هم به دفعات بازدید هم از سایت تولید و هم از آزمایشگاههای آن مرکز(حین انجام آزمایش بر روی محصول اپولی رک) به طور کامل و در چند نوبت به عمل آورده است.

شرایط نگهداری دارو:
تمام اوقات این فرآورده باید در دمای °c8-2 نگهداری ولی از انجماد آن باید جلوگیری کرد. از به هم زدن شدید فرآورده خودداری شود. اگر فرآورده بیش تر از 12 ساعت در دمای اتاق قرار گرفت، باید آن را دور ریخت.