آزیترودر ®

گروه درمانی :

نام ژنریک : آزیترومایسین

نام تجاری :  آزیترودر®

شکل دارویی :

  1. کپسول 250 میلی گرم
  2. کپسول 500 میلی گرم
  3. پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 100 میلی گرم در 5 میلی لیتر، 30 میلی لیتر
  4. پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر، 15 میلی لیتر
  5. پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر، 30 میلی لیتر

 

گروه دارویی : آنتی بیوتیک (ماکرولید)

موارد مصرف : درمان برونشيت و فارنژيت (ناشي از استرپتوكك)، پنوموني (ناشي از استرپتوكك پنومونيه و يا هموفيلوس انفلوآنزا)، عفونت‌هاي پوستي و بافت‌هاي نرم بدون عارضه (ناشي از استافيلوكك آرئوس، استرپتوكك اگالاكتيا و پيوژن) و تانسيليت استرپتوككي، سينوزيت حاد باكتريايي، درمان زخم‌هاي تناسلي (شانكروئيد)، تراخم، درمان عفونت‌هاي گنوكوكي و غير گنوكوكي لگن و مثانه.

 

بسته بندی :

  1. کپسول آزیترودر® 250: جعبه حاوی1 بلیستر 6 عددی
  2. کپسول آزیترودر® 500: جعبه حاوی 1 بلیستر 6 عددی
  3. سوسپانسیون آزیترودر® 100 : 1 ویال حاوی پودر براي تهيه 30 ميلي‌ليتر سوسپانسيون خوراكي
  4. سوسپانسیون آزیترودر® 200 : 1 ویال حاوی پودر براي تهيه 15 ميلي‌ليتر سوسپانسيون خوراكي
  5. سوسپانسیون آزیترودر® 200 : 1 ویال حاوی پودر براي تهيه 30 ميلي‌ليتر سوسپانسيون خوراكي